වෙඩින් දා උදේ මොරටුමුල්ල මනාලිට කොරෝනා – කුලියාපිටියේ කොරෝනා මනාලයා නිසා ගම්තුනක් වහලා

 

මොරටුමුල්ල, කුසගිනිවත්ත ප්‍රදේශයේ කාන්තාවට කොවිඩ් 19 වෛරසය ආසාදනය වූ බවට තහවුරුවීමෙන් පසු ඇයත් සමග විවාහ උත්සවයකට සහභාගී වූ සියලුදෙනා ස්වයං නිරෝධායනයට යොමු කර ඇති බව වාර්තා විය.

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views