විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය විවාදයට වැඩිපුර පැය 10 ක්

විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය විවාදයට වැඩිපුර පැය 10 ක් වෙන් කිරීමට ආණ්ඩුව එකඟතාව පළ කර ඇතැයි ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති අධ්‍යාපන අමාත්‍ය මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිස් මහතා අද (19) පැවැසීය.

The post විසිවැනි ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථා සංශෝධනය විවාදයට වැඩිපුර පැය 10 ක් appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views