විස්සට සංශෝධන 3ක් – ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගැන ඒ අතර නෑ (VIDEO)

20 වෙනි ව්‍යවස්ථා සංශෝධනයට අදාළව තවත් සංශෝධන 03ක් සිදු කිරීමට කැබිනට් මණ්ඩලය තීරණය කර ඇති බව අමාත්‍ය විමල් වීරවංශ මහතා අද (19) ප්‍රකාශ කර සිටියා.

ඒ අනුව විගණනය පිළිබඳව කරුණු 19වන සංශෝධනයේ තිබූ අකාරයටම ක්‍රියාත්මක වන බවත්, හදිසි පණත් හදිසි පණත් ජාතික ආපදාවකදී හෝ ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධයෙන් පමණක් සීමා කිරීමටත්, අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ සීමාව පිළිබඳව 19වන සංශෝධනයේ සඳහන් පරිදිම ක්‍රියාත්මක වනු ඇති බවත් ඒ මහතා පවසනවා.

ද්විත්ව පුරවැසිභාවය සම්බන්ධයෙන් විමසීමේදී එම මහතා “ඔය තුන තමයි..ඔය තුන විතරයි” යනුවෙන් පවසා එම ස්ථානයෙන් නික්ම යනු ලැබුවා.

The post විස්සට සංශෝධන 3ක් – ද්විත්ව පුරවැසිභාවය ගැන ඒ අතර නෑ (VIDEO) appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views