විශ්වවිද්‍යාල විභාග Online ක්‍රමයට

විශ්වවිද්‍යාල විභාග Online හෙවත් මාර්ගගත ක්‍රමයට පැවැත්වීම කෙරෙහි අවධානය යොමුව ඇති බව විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවේ සභාපති මහාචාර්ය සම්පත් අමරතුංග සඳහන් කරයි. ඔහු පවසන්නේ   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views