විභාග මධ්‍යස්ථාන වල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට තවදුරටත් ප්‍රතිපාදන

දිවයින පුරා පැවැත්වෙන අපොස උසස් පෙළ විභාග මධ්‍යස්ථාන යන්හි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට තවදුරටත් ප්‍රතිපාදන වෙන් කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ කියයි.

එහි ලේකම් කපිල පෙරේරා පවසන්නේ දැනටමත් උසස් පෙළ විභාග පැවැත්වෙන මධ්‍යස්ථාන වල පාසල් සංවර්ධන සමිති සඳහා රුපියල් පහළොස් දාහක් බැගින් ප්‍රතිපාදන ලබා දෙන බවයි.

අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ ලේකම් වරයාගේ හා විභාග කොමසාරිස් ජනරාල් වරයාගේ මෙහෙයවීමෙන් මෙය ක්‍රියාත්මක කෙරේ.

විභාග අපේක්ෂකයින්ගේ හා සේවයේ නියතු කාර්ය මණ්ඩලයේ සෞඛ්‍ය ආරක්ෂාවට උපරිමයෙන් කටයුතු කරන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා වැඩිදුරටත් සඳහන් කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views