විභාගය අතරතුර විදුහල්පති ගුරුවරයකුට කථාකර ලොජික් පේපර් එක ගැන විමසීම ගැන පරීක්ෂණ

මීගමුවේ ප්‍රසිද්ධ පාසලක විභාග මධ්‍යස්ථානයේ විහාගය පැවැත්වෙන අතරතුර එම විද්‍යාලයේ විදුහල්පතිවරයා පාසල් සේවය කරන ගුරුවරයකුට දුරකතන ඇමතුමක් දී තර්ක ශාස්ත්‍රය ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තිබූ ප්‍රශ්නයකට පිළිතුරු විමසා ඇතැයි කියන සිද්ධියක්  සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පරික්ෂණයක් ආරම්භ කර ඇත.   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

30 Views