වැඩට අඳින සාරියෙන්… පළඳින ටයි එකෙන් කොරෝනා එන්න පුළුවන්.. ආභරණ පළඳින්නත් එපා!

”කොරෝනා වෛරසයේ ආයු කාලය දින කීයක්ද කියලා තාම නිශ්චිතව හඳුනාගෙන නැහැ. තාම ඒ සම්බන්ධයෙන් පරීක්ෂණ කෙරෙමින් පවතිනවා” යැයි සෞඛ්‍ය ප‍්‍රවර්ධන කාර්යාංශයේ ප‍්‍රජා වෛද්‍ය විශේෂඥ උත්පලා අමරසිංහ මහත්මිය 16 වැනිදා පැවසුවාය.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views