ලුනාව රෝහලේ ඇඳන් පිටස්තර කොරෝනා කතුන් අසූවකින් පිරීයයි

මොරටුව ලුනාව දිස්ත්‍රික් රෝහල කොරෝනා ආසාදිත කාන්තා රෝගීන්ගෙන් ඊයේ (18) වනවිට පිරී ගොස් ඇතැයි ලුනාව දිස්ත්‍රික් වෛද්‍ය නිලධාරි ජයලත් ජයතිලක මහතා පැවැසීය. මෙම රෝහල සතුව ඇති ඇඳන් 80 මෙම  කොරෝනා රෝගීන් වෙනුවෙන් දී ඇති අතර ඊයේ (18) දහවල් වනවිට රෝගීන් කාන්තාවන් 75   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views