රිෂාඩ් බදියුදීන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරයි

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා.

ඒ දෙහිවලදී ප්‍රදේශයේදී ඒ මහතාව අද උදෑසන අත්අඩංගුවට ගැනීමෙන් අනතුරුවයි.

The post රිෂාඩ් බදියුදීන් කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයට ඉදිරිපත් කරයි appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

51 Views