රිෂාඩ් අත්අඩංගුවට ගැනීම හදිසියේ සිදුවූවක් නොවේ – නීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න

හිටපු අමාත්‍ය, පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීම හදිසියේ සිදුවුවක් නොවන බව නීතිපති සම්බන්ධිකරණ නිලධාරී රජයේ අධි නීතිඥ නිෂාරා ජයරත්න පවසනවා.

මන්ත්‍රීවරයා අත්අඩංගුවට ගැනීමට නියෝගය නිකුත් කිරීමට පැය 24 කට පෙර ඔහු පිලිබඳ අවධානයෙන් සිටින්නැයි නීතිපති දප්පුලද ලිවේරා විසින් CID නිලධාරීන් වෙත උපදෙස් ලබා දී තිබූ බවයි ඇය සඳහන් කරන්නේ.

විශේෂයෙන්ම මාධ්‍ය සාකච්ඡා පවත්වා මන්ත්‍රීවරයා සැඟවී සිටි බවට ප්‍රකාශ කළ පුද්ගලයින් සම්බන්ධයෙන් ද කරුණු විමර්ශනය කරන ලෙසට ගරු නීතිපතිතුමා උපදෙස් ලබා දුන් බවත් දණ්ඩ නීති සංග්‍රහය යටතේ නීතියෙන් අවශ්‍ය සැකකරුවන්ට සැඟවී සිටීමට ආධාර අනුබල දෙන, රැකවරණය දෙන අය සම්බන්ධයෙන් පැහැදිලි චෝදනා නැගිය හැකි තත්ත්වයක් තිබෙන බැවින් ඒ සම්බන්ධයෙන් ද විමර්ශනය කර මේ සියලුම කරුණු කාරණා සම්බන්ධයෙන් දින 14ක් ඇතුළත සම්පූර්ණ විමර්ශනයක් කොට එම විමර්ශන උදෘත ඉදිරිපත් කරන ලෙස නීතිපතිවරයා විසින් වැඩබලන පොලිස්පතිවරයා වෙත අද දින උපදෙස් ලබා දුන් බවයි ඇය සඳහන් කරන්නේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views