රිෂාඩ් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය නිකුත් කිරීමට පෙර නීතිපති CIDයට දුන් උපදෙස

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය නිකුත් කිරීමට පැය 24කට පෙර, ඔහු පිළිබඳ ආවේක්ෂණය කරන ලෙසට CID යට උපදෙස් දුන් බව නීතිපතිවරයා පවසනවා.

The post රිෂාඩ් අත්අඩංගුවට ගැනීමේ නියෝගය නිකුත් කිරීමට පෙර නීතිපති CIDයට දුන් උපදෙස appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views