රිෂාඩ්ට රැකවරණය දුන් දොස්තර හා බිරිය අත්අඩංගුවට

හිටපු අමාත්‍ය රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා දෙහිවල ප්‍රදේශයේදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

36 Views