රජයේ ඉඩම් ලබාගෙන බදු පැහැර හරින සමාගම් වලට නඩු

දීර්ඝ කාලීන බදු පදනම මත ලබා ගෙන ඇති නැගෙනහිර පළාතේ ඉඩම් වල බදු පැහැර හරින සමාගම් සදහා නඩු පැවරීමට කටයුතු කරන බව පළාත් ආණ්ඩුකාර අනුරාධා යහම්පත් මහත්මිය පවසනවා.

මේ හේතුවෙන් රජයට විශාල මුදලක් අහිමි වි ගොස් ඇති බවයි ආණ්ඩුකාරවරිය ප්‍රකාශ කළේ.

විවිධ ක්‍රම යටතේ වාර්තා ඉදිරිපත් කරමින් පළාතේ ඉඩම් ලබාගෙන ඇති සමාගම් ඒවායේ කිසිදු සංවර්ධන කටයුත්තක් සිදු නොකර රජයේ බදු ගෙවිම් ද පැහැර හරිමින් සිටින බව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික් සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්විමේදී අවධානයට යොමු වී තිබෙනවා.

 

The post රජයේ ඉඩම් ලබාගෙන බදු පැහැර හරින සමාගම් වලට නඩු appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views