මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය හෙට සිට ජනතාවට විවෘත කෙරේ

කොවිඩ් 19 වෛරසය හේතුවෙන් රටෙහි උද්ගත වී ඇති අවදානම් සහගත තත්ත්වය මත තාවකාලිකව අත්හිටුවනු ලැබූ මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුවේ මහජන සේවාවන් නැවත ජනතාවට අපහසුතාවයක් නොවන ආකාරයට කොවිඩ් නීතිරීති අනුව 2020/10/20 දින සිට ආරම්භ කිරීමට තීරණය කර තිබෙනවා

ඒ අනුව වාහන ලියාපදිංචි කිරීම, රියදුරු බලපත්‍ර නිකුත් කිරීම, වාහන අංක තහඩු නිකුත් කිරීම හා වාහන පරීක්ෂා කර වාර්තා ලබාදීම ඇතුලු සේවාවන් කරගැනීමට සතියේ දිනවල පෙ.ව. 09.00 සිට ප.ව. 04.00 දක්වා කාලය තුළ දුරකථන මාර්ග ඔස්සේ කලින් දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන්කර ගත යුතුයි

මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල WEB පිටුවෙහි සියලුම දුරකථන අංක සදහන්ව ඇති අතර, ඊට පරිබාහිරව කිසිදු හේතුවක් මත මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුවට පැමිණෙන පුද්ගලයන් සදහා සේවා සැපයීමක් සිදු නොකරනු ඇති

වේරහැර කාර්යාලය මගින් සිදු කරනු ලැබූ රියදුරු බලපත්‍ර ලබාදීමේ එක දින සේවාව නැවත දැනුම් දෙන තුරු අත්හිටුවා තිබෙනවා

සාමාන්‍ය සේවා යටතේ එම සේවය ලබාගැනීම සදහා වේරහැර කාර්යාලය විවෘත වන්නේ කොළඹ ප්‍රදේශය තුළ ජීවත්වන ජනතාවට වන අතර ඔවුන් පදිංචිය සනාථ කල යුතු අතර අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්ක වල පදිංචි සේවා අපේක්ෂකයින් හට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තුමේන්තුවට අයත් දිස්ත්‍රික්ක කාර්යාල අදාල සේවාව සැපයීමට විවෘතව පවතිනවා

පොලිස් ඇඳිරිනීතිය පවතින දිස්ත්‍රික්ක වල හෝ පොලිස් වසම් වල ජනතාව සදහා මෙම සේවාවන් ලබා ගැනීමට කිසිදු අවස්ථාවක් හිමිනොවනු ඇති

එමෙන්ම ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයේ www.ntmi.lk යන අන්තර්ජාලයට පිවිසීමෙන් නුගේගොඩ ප්‍රධාන කාර්යාලයෙන් සේවාව ලබා ගැනීමට සේවා ලාභීන්ට හැකියාව ඇතිිඅතර, ඉදිරියේදී ක්‍රම ක්‍රමයෙන් එම පහසුකම අනෙකුත් ශාඛා කාර්යාල මඟින් ලබා ගැනීමට කටයුතු සූදානම් වනවා

ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනයට සතියේ වැඩ කරන දිනවල උදේ 8.30 සිට ප.ව 3.00 දක්වා කාලය තුල දුරකථන 0112852095 / 0112852868 අංක ඇමතිමෙන් දිවයිනේ ඕනෑම ශාඛාවකින් සේවය ලබා ගැනීමට දිනයක් සහ වේලාවක් වෙන් කර ගැනීමට පුළුවන්.

ඉදිරියේදී ඕනෑම දුරකථන ජාලාවක් මඟින් අංක 225 ට ඇමතුමක් ලබා දීමෙන් මඟින් දිවයිනේ ඕනෑම ශාඛාවකින් සේවාව ලබා දීම සඳහා දිනයක් හා වේලාවක් වෙන් කර ගැනීමේ පහසුකම සැලසීමට කටයුතු කරනු ලැබෙනවා

The post මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තුව සහ ජාතික ප්‍රවාහන වෛද්‍ය ආයතනය හෙට සිට ජනතාවට විවෘත කෙරේ appeared first on LIVE at 8 News.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

49 Views