මීගමුවේන් ආසාදිතයන් 24 ක් දිනපතා පොලේදී 61 ක් PCR කරයි

මිගමුව නගර සීමාව තුල අද 19 දින දහවල් 12.00 වනවිට කොවිඩ් 19 වෛරසය  අසාදනය වූ පුද්ගලයන් 24 දෙනෙකු වාර්තාවී ඇතිබව මිගමුව මහනගර සභාවේ ප්‍රධන මහජන සෞඛ්‍ය පරිෂක ගුණරත්න මහතා පවසයි. මෙම අය මුන්නක්කරය ,සිරිවට්ධන පෙදෙස  සාන්ත ජෝසප් පර රාජපක්ෂ පළල් පාර කටුවපිටිය පාර යන ප්‍රදේශ වලින්වාර්තා වී ඇත මේඅතර  දිවුලපිටිය උත්සව ශාලාවකමෙම මස 3 දින  […]

The post මීගමුවේන් ආසාදිතයන් 24 ක් දිනපතා පොලේදී 61 ක් PCR කරයි appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views