මිනුවන්ගොඩ පොකුරට තවත් ආසාදිතයන් 40 ක්

මිනුවන්ගොඩ කොවිඩ්-19 පොකුරට අද (19) පස්වරුවේදී (6.55 වන විට) තවත් ආසාදිතයින් 40 දෙනෙකු එක් වී තිබේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views