මහජන දිනය OnLine ක්‍රමයට ඇරඹෙයි.

අධිකරණ අමාත්‍යාංශයේ මහජන දිනය OnLine ක්‍රමයට සිදු කිරීම ආරම්භ කෙරේ.

අධිකරණ අමාත්‍ය ජනාධිපති නීතිඥ මොහොමඩ් අලි සබ්රි ප්‍රධානත්වයෙන් ඔක්තෝබර් 19 වැනි දා පෙරවරුවේ ආරම්භ කෙරිණ.

ජනතාවට පවතින පුද්ගලික හා පොදු ගැටලු භාෂා ත්‍රිත්වයෙන්ම ඉදිරිපත් කිරීම සිදු විය.එම ගැටලු වලට පිළිතුරු දීමද එම අවස්ථාවේදීම සිදු කරන ලදී.

සදුදා දිනයේ පැවැත්වෙන මහජන දිනයට අදාලව ඇති ගැටලු සිකුරාදා වන විට ඉදිරිපත් කළ යුතු බව අමාත්‍යාංශය දන්වා සිටි.

අමාත්‍යාංශයේ ලේකම් ප්‍රියන්ත මායාදුන්න ඇතුළු නිලධාරීන් ද එම අවස්ථාවට සහභාගී වූහ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views