මත්ද්‍රව්‍ය සමඟ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පොලිස් ස්ස්ථානයන්ට ලද තොරතුරු මත සිදුකළ වැටලීම් කිහිපයක දී මත්ද්‍රව්‍ය සමග සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ,
හෙරොයින් ග්‍රෑම් 15 ක් සමග රත්මලාන ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙක්,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 10 මිලිග්‍රෑම් 125 ක් සමඟ වත්තල ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙක්,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 2 මිලිග්‍රෑම් 660 ක් සමග වව්නියාව ප්‍රදේශයේ සැකකරුවන් දෙදෙනෙක් ,

නීති ව්රෝධි මත්පැන් ලීටර 40ක් හා දුම්වැටි 920 ක් සමඟ විදේශ ජාතික සැකකරුවෙක් හා සැකකාරියන් දෙදෙනෙකු වේ.

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 20 මිලිග්‍රෑම් 300 ක් සමග හෝකන්දර ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙකු,

ඔවුන්ව අදාල මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාල පොලිස් ස්ථාන වැඩි දුර විමර්ශන සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views