බදුර්දීන් සඟවාගෙන සිටි බවට ජවිපෙ අලලා පළ කරන ප්‍රවෘත්තිවලට එරෙහිව පැමිණිලි

රිෂාඩ් බදුර්දීන් මන්ත්‍රීවරයා සඟවාගෙන සිටි බවට ජවිපෙ අලලා පළ කරන ප්‍රවෘත්තිවලට එරෙහිව ජවිපෙ නාගරික මන්ත්‍රී තුවාන් අයුබ් මොහොමඩ් මහතා විසින් පොලිසියට පැමිණිල්ල ඉදිරිපත් කර තිබේ.

එම ප්‍රකාශයන් සම්බන්ධයෙන් අදහස් දක්වමින් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණ ව්සින් පළ කළ සටහන පහතින්.

රිෂාඩ් බදුර්දීන් මන්ත්‍රීවරයා සඟවාගෙන සිටි බවට ජවිපෙ අලලා ආණ්ඩුවේ හිතවාදීන් විසින් පළ කරන ප්‍රවෘත්තිවලට එරෙහිව ජවිපෙ…

Posted by Anura Kumara Dissanayake on Monday, October 19, 2020

Image may contain: text
Image may contain: text

The post බදුර්දීන් සඟවාගෙන සිටි බවට ජවිපෙ අලලා පළ කරන ප්‍රවෘත්තිවලට එරෙහිව පැමිණිලි appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views