බදුයුදීන් 27 වෙනිදා තෙක් රිමාන්ඩ්

පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රිෂාඩ් බදියුදීන් මහතා 27 වැනිදා දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාර ගත කරන ලෙස කොළඹ කොටුව…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views