පෞද්ගලික අංශ සේවකයින්ගේ වැ‍ටුප් ගැන යෝජනාවක්

න්තර් සමාගම් සේවක සංගමය විසින් ඊයේ (13) රජයට යෝජනා 10ක් ඉදිරිපත් කර තිබෙනවා. ඒ කොරෝනා වසංගතයෙන් ප්‍රබලව බැටකමින් සිටින පෞශ්ගලික සේවකයින් වෙනුවෙන්. 

එම යෝජනා 10ට

  • කොවිඩ් -19 අවදානමය පහව යන තෙක් පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල නිෂ්පාදන හා සේවා පවත්වාගෙන යාමට සෞඛ්‍ය රෙගුලාසි යාවත්කාලීන කිරීම
  • ඒවා අනුගමනයට අවශ්‍ය පහසුකම් ඇති කිරීමට සේවා යෝජකය දැනුම් දීම
  • යම් අවදානමකට ලක්ව ඇති ආයතන වේ නම් සියළු කාර්ය මණ්ඩල නොපමාව පී.සී.ආර් පරීක්ෂණවලට හා නිරෝධායනයට ලක් කිරීම
  • රෝගීන් හඳුනාගන්නා ආයතන වසා සෞඛ්‍ය නිර්දේශ අනුව විසබීජහරණයට ලක් කිරීම
  • කොවිඩ් -19 නිසා වසා දමන ලද පෞද්ගලික අංශ සේවකයින්ගේ වැ‍ටුප ලබා දීමට උපදෙස් දීම
  • රෝගය හේතුවෙන් වසා දැමීමට ගත් අර්ධ ලෙස නිෂ්පාදන සේවා කටයුතු සිදුකරන ආයතනවලට පැන නගින මූල්‍ය දුෂ්කරතා සඳහා රජය විසින් සහන කොන්දේසි යටතේ පහසුකම් සැපයීම

වැනි කරුණු ඇතුළත්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views