පොළොන්නරුව රෝහලේ වාට්ටුවක් වසයි

නව කොරෝනා ආසාදිතයෙකු හඳුනාගැනීමත් සමග පොලොන්නරුව මහ රෝහල හුදකලා කිරීමට පියවර ගෙන ඇති බව සඳහන් වේ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views