පීසීආර් කරන්න – රිසර්ච් කරන්න – මීඩියා වැඩට කෝවිඩ් ආධාර රු.බිලියන 82ක් දැනට ලැබිලා

කෝවිඩ් – 19 වෛරසය ලංකාවට බලපෑ දින සිට මේ දක්වා විදෙස් සංවිධාන ආධාර සහ ණය ලෙස ඩොලර් කෝටි 45කට ආසන්න මුදලක් හෙවත් රුපියල් බිලියන 82කට අධික මුදලක් ලැබි ඇති බව වාර්තා වේ. 

කෝවිඩ්-19 වෛරසය ලංකාවට බලපෑ දින සිට මේ දක්වා විදෙස් සංවිධාන මගින් විටින්විට ශ්‍රී ලංකාවට ආධාර (ප්‍රදානයන්) සහ ණය වශයෙන් ලෙස ඩොලර් හතළිස්හතර කෝටි හැත්තෑ ලක්‍ෂ තිස්අටදහස් අටසිය අසූහයක මුදලක් (447,038,886) ලැබී ඇතැයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය සඳහන් කරයි. එනම් ආසන්න වශයෙන් රුපියල් 82,255,155,132කි. 

  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

53 Views