ප්‍රහාරය වළක්වාගන්න බැරිවුණු හේතුව අන්තිම දවසේ කියන්නම් – පූජිත්

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය වළක්වා ගැනීමට නොහැකි වූයේ පොලිසියේ වරදින් නොවන බවද,  ඒ පිටුපස කාරණා රැසක් තිබෙන බවද හිටපු පොලිස්පති පූජිත් ජයසුන්දර මහතා පෙරේදා (17) පැවසීය. එම කාරණා පසුව   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views