ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිනී මානෙල් වානගුරු උපන්දිනය සැමරූ හැටි (Photos)

මානෙල් වානගුරු කියන්නේ රංගනය ක්ෂේත්‍රයේ සිටින දක්ෂ , ප්‍රවීණ රංගන ශිල්පිණියක්.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views