නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල හෙට වෙළෙඳසැල් හා ඖෂධසැල් විවෘතයි

COLOMBO (News 1st) – නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල හෙට (20) පෙරවරු 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා වෙළෙඳසැල් හා ඖෂධසැල් විවෘත කර තැබිය හැකි බව යුද හමුදාපති ශවේන්ද්‍ර සිල්වා මහතා පවසයි.

The post නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල හෙට වෙළෙඳසැල් හා ඖෂධසැල් විවෘතයි appeared first on Sri Lanka News – Newsfirst | Breaking News and Latest News provider | Political | Sports | International | Business.

The post නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල හෙට වෙළෙඳසැල් හා ඖෂධසැල් විවෘතයි appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

44 Views