නාරාහේන්පිට RMV එක අදත් මිනිස්සුන්ව රස්තියාදු කරවයි (VIDEO)

නාරාහේන්පිට මෝටර් රථ ප්‍රවාහන දෙපාර්තමේන්තු කාර්‍යාලය අදත් (19) ජනතාවට වසා තිබුණා.

මෙහිදී ජනතාවට ඇමතීමට ලබා දී තිබුණු කිසිඳු දුරකථන අංකයක් ක්‍රියාත්මක නොමැති බවට එම ස්ථානයට පැමිණ සිටි ජනතාවන් චෝදනා කර සිටියා. එහි සිටි ආරක්ෂක නිලධාරීන්ගෙන් ඒ පිළිබඳව ජනතාව විමසා සිටීමේදී ඔවුන් පවසා සිටියේ ඔවුන් ඒ සම්බන්ධයෙන් කිසිඳු තොරතුරක් නොදන්නා බවයි.

විවිධ කාර්‍යයන් ඉටු කර ගැනීමට එම ස්ථානයට පැමිණි පිරිස පවසා සිටියේ දුරකථන අංක ක්‍රියාත්මක නොමැතිවීම හේතුවෙන් කිසිඳු තොරතුරක්වත් දැන ගැනීමට අවස්ථාව නොලැබී ඇති බවයි.

නාරාහේන්පිට ආර්.එම්.වී එක අදත් මිනිස්සුන්ව රස්තියාදු කරයි.

නාරාහේන්පිට ආර්.එම්.වී එක අදත් මිනිස්සුන්ව රස්තියාදු කරයි.

Posted by Headline News on Monday, October 19, 2020

සබැඳි ලිපි..

The post නාරාහේන්පිට RMV එක අදත් මිනිස්සුන්ව රස්තියාදු කරවයි (VIDEO) appeared first on News Sri Lanka | Latest News Sri Lanka| Breaking News Sri Lanka| News Hub| Gossip Sri Lanka.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views