ත්‍රීවීල් මල්ලිගේ කනේ පාරෙන් පොලිස් සාජන් රෝහලේ

ත්‍රිරෝද රථය සෙමෙන් ධාවනය කරන්නැයි පැවසීම ගැන උරණ වූ රියැදුරු ත්‍රිරෝද රථය නවත්වා එහි තුළ සිටි පොලිස් සැරයන්වරයකුට කනේ පහරක් දී ඇති බැව් ඉමදූව පොලිසිය පවසයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views