ගිනිඅවි හා අත්බෝම්බ සමඟ සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පොලිස් ස්ථාන වලට ලද තොරතුරැ මත අත් බොම්බ හා ගිනි අවි සමග සැකකරැවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ,

මෙරට නිශ්පාදිත ගිනිඅවියක් සමග හකුරැවෙල ප්‍රදේශයේ පදිංචි කරැවෙක්,

විදේශ රටක නිශ්පාදිත ජීව අත්බෝම්බයක් හා කඩුවක් සමග කොඩිකාමම් ප්‍රදේශයේ සැකකරැවෙක්,

ඔවුන්ව එම ප්‍රදේශයන්හි මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමට නියමිතය.

වැඩිදුර පරීක්ෂණ අදාළ පොලිස් ස්ථානය සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views