කොල්ලුපිටියේ කසිප්පු පෙරූ චීන ජාතිකයන් 3 කට දඩ

කොල්ලුපිටිය ප්‍රදේශයේදී නීතිවිරෝධී මත්පැන් නිෂ්පාදනය කර සන්තකයේ තබා ගැනීමේ චෝදනාවට අදාළ වරද පිළිගත් චීන ජාතිකයකුට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

24 Views