කොරෝනා වයිරසයට සම මත පැය 9ක් රැඳෙන්න පුළුවන්

ගෝලීය අර්බුද රැසක් නිර්මාණය කළ ‘කොවිඩ්-19’ හෙවත් කොරෝනා වයිරසයට මිනිස් සම මත පැය 9කට ආසන්න කාලයක් රැඳී සිටිය හැකි බව අනාවරණය කරගැනීමට ජපාන පර්යේෂකයෝ පිරිසක් සමත්ව සිටිති.

The post කොරෝනා වයිරසයට සම මත පැය 9ක් රැඳෙන්න පුළුවන් appeared first on Helanews.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

31 Views