කොරෝනා වයිරසයට සම මත පැය 9ක් රැඳෙන්න පුළුවන්

ගෝලීය අර්බුද රැසක් නිර්මාණය කළ ‘කොවිඩ්-19’ හෙවත් කොරෝනා වයිරසයට මිනිස් සම මත පැය 9කට ආසන්න කාලයක් රැඳී සිටිය හැකි බව අනාවරණය කරගැනීමට ජපාන පර්යේෂකයෝ පිරිසක් සමත්ව සිටිති.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

46 Views