කොරෝනා ආසාදිතයින් වාර්තා වූ ඇඳිරි නීතිය නොදැමූ ප්‍රදේශ

යේ දිනයේ දී වාර්තා වූ කොරෝනා ආසාදිතයින් ප්‍රමාණය 194ක්.එයින් 80 දෙනෙකු නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානවලින් වාර්තා වී ඇති අතර 114 දෙනෙකු හමු වී ඇත්තේ දිවයිනේ විවිධ ප්‍රදේශවලින්ය. එයිනුත් බහුතරයක් දැනට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය දැමූ නැති ප්‍රදේශවලින් වාර්තා වී තිබෙනවා.

රත්නපුර, කළුතර, සීදුව,රාගම, ගනේමුල්ල,අනුරාධපුර,කැලණිය, කොළඹ, කුරුණෑගල, රත්මලාන, නුගේගොඩ, කඩවත, පොළොන්නරුව, මිගමුව සහ හැටන් එම ප්‍රදේශ ලෙස වාර්තා වනවා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

35 Views