උසස් පෙළ සහකාර ශාලාධිපතිවරියකට කොවිඩ්

මතුගම සී. ඩබ්ලිව්.ඩබ්ලිව්. කන්නන්ගර මධ්‍ය මහා විදුහලේ උසස් පෙළ විභාග ශාලාවක සහකාර ශාලාධිපතිනියකට කොවිඩ් වයිරසය ආසාදිත බව තහවුරු වී ඇත.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

48 Views