ඇඳිරි නීතිය ඇති ප්‍රදේශවල හෙට ආහාර වෙළදසැල් විවෘතයි

නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක වන ප්‍රදේශවල ආහාර ද්‍රව්‍ය අළෙවිසල් හා ඔසුසල් හෙට පෙරවරු 8 සිට…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

29 Views