ඇඳිරි නීතිය ඇති ප්‍රදේශවල හෙට (20) වෙළඳසැල් හා ඖෂධහල් විවෘතයි

දැනට නිරෝධායන ඇඳිරි නීතිය ක්‍රියාත්මක ප්‍රදේශවල ආහාර ද්‍රව්‍ය අලෙවි කරන වෙළඳසැල් හා ඖෂධහල් හෙට දින උදෑසන 8.00 සිට රාත්‍රී 10.00 දක්වා විවෘතව තැබෙන බව රජය නිවේදනය කර තිබේ.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

34 Views