ආසාදිත උසස් පෙළ සිසුවියක් හමුවීමෙන් පසු 160ක් විශේෂ විභාග ශාලාවකට

ගම්පහ නගරයේ උසස්පෙළ විභාගය පැවැත්වෙන පාසලකින් කොරෝනා ආසාදිත සිසුවියක් හමුවීමෙන් පසු එම විදුහලේ විභාග ශාලාවේ…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views