අද දිනය තුල නව කොරෝනා ආසාදිතයන් 87 ක්

අද දිනයේ වාර්තාවූ කොරෝනා ආසාදිතයන් ගණන 87 ක් බවට පත්ව තිබෙනවා. ඒ අද පස්වරුවේ තවත්…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

37 Views