பொது மக்களுக்கு அஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி ஊடாக ஜனாதிபதி  அலுவலகத்துடன் தொடர்புகொள்ள சந்தர்ப்பம்… 

கொவிட் 19 நோய்த்தொற்றை ஒழிப்பதற்காக சுகாதாரத் துறை வழங்கியுள்ள 
பரிந்துரைகள் மற்றும் ஆலோசனைகளுக்கு ஏற்ப பொது மக்களுக்கு ஜனாதிபதி 
அலுவலகத்திற்கு வருகைதருதல் மற்றும் அலுவலகத்தில் குறைந்தளவான 
அலுவலர்கள் சேவையை வழங்குதல் என்பவற்றின் மூலம் ஏற்படும் அசௌகரியங்களை 
கவனத்திற் கொண்டு, அஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி ஊடாக முன்வைக்கப்படும் பொது 
மக்கள் கோரிக்கைகளுக்கு பதிலளிப்பதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. 
 
அந்த வகையில் ஜனாதிபதி அலுவலகத்தின் பொதுமக்கள் தொடர்பாடல் பிரிவு, 
ஒம்புட்ஸ்மன் அலுவலகம் மற்றும் ஜனாதிபதி நிதியத்துடன் பின்வரும் இலக்கங்களின் 
ஊடாக தொடர்புகொள்ள முடியும். 
 
 
ஜனாதிபதி பொதுமக்கள் தொடர்பாடல் பிரிவு  0114354550/0112354550 
தொலைநகல் 0112348855 
 
ஒம்புட்ஸ்மன் அலுலவகம்  0112338073 
 
ஜனாதிபதி நிதியம்  0112354354 
கிளை எண் (4800/4814/4815/4818) 
தொலைநகல்  0112331243 

The post பொது மக்களுக்கு அஞ்சல் மற்றும் தொலைபேசி ஊடாக ஜனாதிபதி  அலுவலகத்துடன் தொடர்புகொள்ள சந்தர்ப்பம்…  appeared first on NEWSPLUS Tamil.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

20 Views