தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகளின் ஒன்றிணைவு ஓர் அரசியல் நாடகம்: அங்கஜன்

தமிழ்த் தேசியக் கட்சிகள் ஒன்றிணைந்து செயற்படுவது மாதிரி காட்டப்படுவது ஓர் அரசியல் நாடகம் என்று பாராளுமன்ற குழுக்களின் பிரதித் தலைவர் அங்கஜன் இராமநாதன் தெரிவித்துள்ளார். 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

33 Views