ஒத்திவைக்கப்பட்ட இந்த வாரத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்ட கூட்டங்கள்

இந்த வாரத்தில் நடத்த திட்டமிடப்பட்ட அரசாங்க பொறுப்பு முயற்சிகள் பற்றிய குழு (கோப் குழு) மற்றும் அரசாங்கக் கணக்குகள் பற்றிய குழு (கோபா குழு) கூட்டங்கள் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளன.

தற்போது நாட்டில் நிலவும் கொரோனா பரவல் நிலையை கருத்திற்கொண்டு கோப் குழு தலைவர் பேராசிரியர் சரித ஹேரத் மற்றும் கோபா குழு தலைவர் பேராசிரியர் திஸ்ஸ விதாரன ஆகியோர் இந்த முடிவை எடுத்துள்ளனர்.

நாளை 20 முதல் 23 வரை நடத்த திட்டமிடப்பட்ட கோபா மற்றும் கோப் குழு அமர்வுகள் இவ்வாறு ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளமை குறிப்பிடத்தக்கது.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

42 Views