20,30 தாய்மார்கள் வந்து அழுதா அது உண்மையாகி விடாது அவர்கள கூட பொய்யை கூறலாம் – முரளி

20,30 தாய்மார்கள் வந்து அழுதா அது உண்மையாகி விடாது அவர்கள கூட பொய்யை கூறலாம் – முரளி
வலிகள் நிறைந்த காயப்பட்ட சொந்த இனத்தையே தன்னோட சுய இலாபங்களுக்காக கேவலப்படுத்துனவன் தான் முரளி.

https://www.facebook.com/100012181662409/posts/1082981098784602/தனது இனம் சாராயத்துக்கும் 1000 காசுக்கும்அடிமை என்பதை மனதில் நிறுத்தி சேனல் 4 இப்படி பேட்டியில் செல்லி விட்டார் போலும்

Posted by தினப்புயல் செய்திகள் தினப்புயல் தினப்புயல் on Jumaat, 16 Oktober 2020

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

32 Views