20வது திருத்தம் மீது பாராளுமன்றத்தில் வரும் 21, 22ஆம் திகதிகளில் விவாதம்!

அரசியலமைப்பின் 20வது திருத்தச் சட்டமூலத்தை எதிர்வரும் 21, 22ஆம் திகதிகளில் பாராளுமன்றத்தில் விவாதத்துக்கு எடுத்துக்கொள்ள நேற்று வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பற்றிய குழுக் …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

45 Views