හෙරොයින් සමග සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට

දිවයිනේ ප්‍රදේශ කිහිපයක පොලිස් ස්ස්ථානයන්ට ලද තොරතුරු මත සිදුකළ වැටලීම් කිහිපයක දී හෙරොයින් සමග සැකකරුවන් අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත.

ඒ,
හෙරොයින් ග්‍රෑම් 60 මිලිග්‍රෑම් 200 ක් සමග බොරැල්ල ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙක්,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 30 මිලිග්‍රෑම් 450 ක් සමග අතුරුගිරිය ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙක්,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 3 මිලිග්‍රෑම් 250 ක් සමග රත්මලාන ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙක්,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 65 ක් ප්‍රවාහනය කරමින් සිටියදී කෑගල්ල හා මීගොඩ ප්‍රදේශයන්හි සැකකරුවන් දෙදෙනෙක්,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 20 මිලිග්‍රෑම් 300 ක් සමග හෝකන්දර ප්‍රදේශයේ සැකකරුවෙකු,

හෙරොයින් ග්‍රෑම් 4 මිලිග්‍රෑම් 140 ක් සමග සැකකරුවන් දෙදෙනෙකු වේ.

ඔවුන්ව අදාල ගරු මහෙස්ත්‍රාත් අධිකරණ වෙත ඉදිරිපත් කිරීමෙන් අනතුරුව අදාල පොලිස් ස්ථාන වැඩි දුර විමර්ශන සිදු කරයි.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

85 Views