ශ්‍රී ලාංකික සම්භවය ඇති වනුෂි නවසීලන්ත පාර්ලිමේන්තුවට

ඊයේ අවසන්වූ නවසීලන්තයේ මහමැතිවරණයේදී ශ්‍රී ලාංකික සම්භවයක් ඇති නවසීලන්ත කාන්තාවක එරට පාර්ලිමේන්තුවට තේරී පත්වී ඇත. වෘත්තියෙන් නීතීඥවරියකවන ඇය වනුෂි වෝල්ටර්ස්ය.  Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

40 Views