වැඩි මිලට ඖෂධ විකුණන කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකට එරෙහිව උසාවි නියෝග

අත්‍යාවශ්‍ය ඖෂධ නියමිත උපරිම සිල්ලර මිලට (MRP) වඩා වැඩි මිලකට අලෙවි කිරීම සම්බන්ධයෙන් කොළඹ ප්‍රධාන පෙළේ පෞද්ගලික රෝහලකට එරෙහිව අධිකරණය මගින්  දැඩි අනතුරු ඇඟවීමක් කරන්නට ජාතික   Read More>>

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

57 Views