රුක්අත්තන හන්දියේ අලුත් වත්තේ ආශ්‍රිතයාට වෛරසය අසාදනය වී නෑ

කටාන  පොලිස් බල ප්‍රදේශයේ 93/ඩි අක්ර පනහ ග්‍රාම    නිලධාරී වසමේ අලුත්වත්තෙන් හමුවූ කොරෝනා වෛරසය ආසාධිත තරුණයන්  දෙදෙනාගෙන්    එක්අයෙකු ගේ  පලමු ආශ්‍රිතයෙක් පැමිණීම නිසා නිරෝධායනයට යොමුකර තිබු අක්කර පනහේ දුරකථන මධ්‍යස්ථානයක සහ ග්‍රොසරියක සේවකයන් සහ නිවැසියන්  නිරෝධායනය අද දින සිට අවසන් කලබව මහාජන  සෞඛ්‍යය පරීක්ෂක නිලධාරී නදීරා මහතා පවසයි. එම ආශ්‍රිතයා සම්බන්ධයෙන් සිදුකල පි […]

The post රුක්අත්තන හන්දියේ අලුත් වත්තේ ආශ්‍රිතයාට වෛරසය අසාදනය වී නෑ appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

27 Views