රෑට රෑට මාඔයේ ඉවුරු කපා වැලිගොඩ දැමු ජාවාරම් කරුවන්ට – අද අලුයම හදිසි ප්‍රහාරයක් …..

වැලි ගොඩ දැමීම තනම්කර ඇති මා ඔයේ අධි ආරක්‍ෂිත කලාපයක රාත්‍රී කාලයේ මහා පරිමාණයෙන් වැලිගොඩ දමමින් විශාල පරිසර විනාශයක් සිදුකරමින් සිටි   ජාවාරම් කරුවන් දෙදෙනකු ඇතුළු සැකකරුවන් පිරිසක්  15 දින  අලුයම දෙකට පමණ මිගමුව කොට්ටාශයේ අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් සිදුකල වැටලීමකදී අත්අඩංගුවට ගෙන ඇත. කොචිචිකඩේ පොලිස් වසමේ ජම්බුගස් වත්ත  ප්‍රදේශයේදී මිගමුව කොට්ටාශ අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශයේ ස්ථානාධිපති […]

The post රෑට රෑට මාඔයේ ඉවුරු කපා වැලිගොඩ දැමු ජාවාරම් කරුවන්ට – අද අලුයම හදිසි ප්‍රහාරයක් ….. appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

28 Views