මෙරටින් පිටත්ව යන සියලු ගුවන් මගීන්ට දැනුම්දීමක්

මාධ්‍යවේදියා ::

මෙරටින් පිටත්ව යන සියලුම ගුවන් මගීන් තම පිටත්වීමේ වෙලාවෙන් පැය 72ක් තුළ PCR පරීක්ෂණ සිදුකරගෙන තිබිම අනිවාර්ය බව ගුවන්තොටුපොල හා ගුවන් සේවා සමාගම සදහන් කරයි. නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පවසන්නේ මෙය (18) දින දේශිය වෙලාවෙන් සවස 6.00 සිට ක්‍රියාත්මක වන බවයි

The post මෙරටින් පිටත්ව යන සියලු ගුවන් මගීන්ට දැනුම්දීමක් appeared first on මාධ්‍යවේදියා.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

38 Views