මිගමුව ශාන්ත මරියා විදුහලේ විදුහල් පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමර්ශනයක් ……..

මිගමුව ශාන්ත මරියා විදුහලේ විදුහල් පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව  සිදුකරන විමර්ශන පිලිබදව තම සංගමය දැඩි අවදානයකින් බලා සිටින බව ලංකා ගුරු සංගමයේ ලේකම් ජෝෂෆ් ස්ටාලින් මහතා පවසයි. වාද්දුවේ විභාගයට උදවුකල නිරීක්ෂකයා ගේ සේවය අත්හිටවූ නමුත් විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් සිදුකරනලද පරීක්ෂණයකදී සියල්ල අනාවරණය වී තිබියදී විභාගය අවසන් වනතෙක් විදුහල් පරිශ්‍රයට ඇතුළුවීම පමණක් සාන්ත මරියා විදුහලේ විදුහල් […]

The post මිගමුව ශාන්ත මරියා විදුහලේ විදුහල් පතිවරයා සම්බන්ධයෙන් විභාග දෙපාර්තමේන්තුවෙන් විමර්ශනයක් …….. appeared first on Negombo Today.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

26 Views